Cookie Policy

Inleiding

Het MyKot-platform (www.mykot.be) biedt toegang tot en voorziet in bepaalde diensten die u gebruikt en/of waaraan u deelneemt.

Het MyKot-platform tracht studenten en kotbazen op een eenvoudige manier samen te brengen. Dit is enkel mogelijk mits hiertoe persoonsgegevens vanwege de gebruikers worden verstrekt en verwerkt. Door middel van deze Cookie Policy wenst MyKot de gebruikers van het platform te informeren omtrent de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, bewerkt en gebruikt.

Deze Cookie Policy kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website. We raden u dan ook aan om deze Cookie Policy regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd. Deze versie van het Cookie Policy werd op 15 mei 2023 voor het laatst gewijzigd.

Het MyKot-platform wordt gezamenlijk beheerd door:

1. Brik ? Student in Brussel vzw (hierna?Brik?), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.281.788 en met maatschappelijke zetel gevestigd te Zavelput 20, 1000 Brussel.

2. PLATEFORME LOGEMENT ETUDIANT asbl (hierna ?PLE?), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0506.675.837 en met maatschappelijke zetel gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 50, bus 129-05, 1050 Brussel.

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en bewerkt door MyKot in functie van de uitvoering van haar activiteiten en diensten. De 'Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken' overeenkomstig artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van deze gegevens zijn PLE en Brik. Zowel Brik als PLE hebben toegang tot de persoonsgegevens die door beide entiteiten worden verzameld.

Wat zijn cookies?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst op uw browser, uw computer of uw mobiel apparaat. De website slaat de cookies op uw apparaat op om op die manier informatie over u, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren zodat uw toestel wordt herkend als u de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen verschillende doelen hebben: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enz.

Welke cookies worden gebruikt op de website van MyKot ?

Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de Website. Technische cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt. Vanwege de technische noodzaak van die essentiële cookies geldt alleen een informatieplicht en kunt u deze cookies niet weigeren als u onze website wilt bezoeken.

Analytische cookies stellen statistieken op over bepaalde informatie (bv. populariteit, aantal bezoekers, ...), volgen het surfgedrag en volgen de bezoekers van de Website om later op hun surfgedrag in te spelen (bv. gepersonaliseerde interne promotiecampagnes). Analytische cookies worden alleen geplaatst als u deze cookies accepteert.

Advertentiecookies voor reclame, waaronder het aanbieden en weergeven van advertenties, het personaliseren van advertenties, het beperken van het aantal keren dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond, het dempen van advertenties die u niet meer wilt zien en het meten van de doeltreffendheid van advertenties.

De gebruikte cookies op www.mykot.be zijn:

Naam Doel Retentieperiode Publisher

Grondslag

 

Soort
_ga Maakt unieke ID aan om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics Vervalt na twee jaar Google Legitieme interesse Analytisch
_gid Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaren Google Legitieme interesse Analytisch
_ga_  Gebruikt door Google Analytics om het aantal bezoeken per websitebezoeker bij te houden, alsook de data van het eerste en het meest recente bezoek. Vervalt na twee jaar Google Legitieme interesse Analytisch
_gat Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te verlagen 1 dag Google Legitieme interesse Functioneel
_hjFirstSeen Hotjar stelt deze cookie in om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Het slaat een waar/onwaar-waarde op, die aangeeft of het de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker zag. 30 minuten Hotjar Legitieme interesse Analytisch
_hjIncludedInSessionSample Hotjar stelt deze cookie in om te weten of een gebruiker is opgenomen in de gegevensbemonstering die wordt gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van de site. 2 minuten Hotjar Legitieme interesse Analytisch
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar stelt deze cookie in om te weten of een gebruiker is opgenomen in de gegevensbemonstering die wordt gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van de site. 2 minuten Hotjar Legitieme interesse Analytisch
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar stelt deze cookie in om de eerste paginaweergavesessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een True/False-vlag ingesteld door de cookie. 30 minuten Hotjar Legitieme interesse Analytisch

U kan er steeds voor kiezen cookies uit te schakelen, en de reeds opgeslagen cookies te verwijderen. Dit kan u doen door de instellingen van u browser aan te passen. Hiervoor verwijzen we door naar de support-pagina van uw webbrowser.

Cookie management

U kunt het gebruik van optionele cookies zelf beheren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen bepaalde cookies te weigeren of slechts een beperkt aantal cookies te accepteren. Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van de Website alleen beschikbaar, toegankelijk of werkbaar zijn als u cookies heeft geaccepteerd. Het accepteren van cookies maakt het surfen op internet veel gemakkelijker en zorgt ervoor dat de Website beter presteert. Het gebruik van cookies wordt algemeen geaccepteerd door internetgebruikers.

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u ervoor zorgen dat u elke keer dat er cookies worden verzonden een melding krijgt, of zelfs voorkomen dat er cookies worden aangemaakt of opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Brik en PLE kunnen echter de toegang tot en de werking van de website niet garanderen indien u de aanmaak van cookies door uw browser heeft uitgeschakeld.

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij via onze cookies verzamelen. In ons privacy beleid kunt u lezen hoe deze verwerking plaatsvindt en welke rechten u heeft.

Rechten van betrokkene

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies en andere technologieën kunnen aan u worden gelinkt, en laten toe om u te identificeren als natuurlijke persoon. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor onze Privacy Policy van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

U vindt uw rechten die u als betrokkene kan uitoefenen, waaronder uw recht van bezwaar in geval van gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, terug in onze Privacy Policy.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies en andere technologieën laten ons toe om u te identificeren als natuurlijke persoon of kunnen aan u worden gelinkt. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor onze Privacy Policy van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

De bewaartermijn van deze verzamelde persoonsgegevens kan verschillen van de bewaartermijn (levensduur) van de cookie. We bewaren de persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking waarvoor de gegevens werden verzameld.

U vindt hierover meer informatie terug in onze Privacy Policy.

Vragen?

Indien u verdere vragen heeft over deze website of over deze Cookie Policy, kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@mykot.be .